Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...1019 - 987 986 - 945 944 - 859 858 - 811 810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 ...28 - 1

761/2014
Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
760/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks- ministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
759/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks- ministeriets förordning om skydd för växters sundhet
726/2014
Säkerhetsutredningslag
725/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2014–2015
724/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies
723/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
722/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda samt om tillämpning av rådets beslut om Europeiska försvarsbyrån
721/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa
720/2014
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
719/2014
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget
717/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
716/2014
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
715/2014
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
713/2014
Statsrådets förordning om miljöskydd
712/2014
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för anläggningar som producerar titandioxid
708/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
707/2014
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2014 års fastighetsbeskattning
706/2014
Statsrådets förordning om kemikaliedelegationen
702/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och av vissa lagar som har samband med den
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...1019 - 987 986 - 945 944 - 859 858 - 811 810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.