Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 ...28 - 1

473/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2014–2015
471/2014
Statsrådets förordning om mätinstrument
470/2014
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
469/2014
Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2014/2015
468/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
467/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 § i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag
466/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet
465/2014
Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner
462/2014
Tilläggsbudgeten för 2014
458/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Ilmari Tapiovaara och inredningskonsten
457/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet med Islamiska republiken Afghanistan
456/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
454/2014
Statsrådets förordning om betalningsdagen för fronttillägg och extra fronttillägg och om betalning av statens andel
453/2014
Statsrådets förordning om betalningsdagen för handikappförmåner och om betalning av statens andel
450/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
449/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
448/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Lundo och Tarvasjoki kommuner
447/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Björneborg stad och Lavia kommun
446/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kurikka stad och Jalasjärvi kommun samt om förkastande av en framställning om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun
445/2014
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.