Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 ...28 - 1

444/2014
Statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon
441/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Saimen
440/2014
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
439/2014
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
437/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors
424/2014
Lag om farkostregistret
420/2014
Lag om notarius publicus
419/2014
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen
418/2014
Statsrådets förordning om biocidprodukter
416/2014
Valordning för kyrkan
413/2014
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
409/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR)
408/2014
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
405/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Niue om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
404/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II- 1, II-2, och III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt av ändringar i tillägget i den bilagan, ändringar i FSS-koden som anknyter till konventionen, ändringar i 1978 års protokoll till konventionen, ändringar i 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention
401/2014
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska medlemmar till Europaparlamentet
400/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet med Amerikas förenta stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete
399/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
396/2014
Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
395/2014
Statsrådets förordning om tekniskt bistånd av medel som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden 2014–2020
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.