Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 ...28 - 1

309/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget
308/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden
300/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet
299/2014
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vapenhandelsfördraget
298/2014
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning för skördeskador som inträffat 2013
297/2014
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2014
296/2014
Statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper
295/2014
Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden
294/2014
Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen
293/2014
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna
292/2014
Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet
290/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för läsfärdigheten
289/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
287/2014
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014
285/2014
Statsrådets förordning om verkställighetshandlingar, meddelanden och gottgörelser i samband med militär-disciplinstraff
284/2014
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
283/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ändring av överenskommelsen om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
282/2014
Statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan
281/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av klassisk svinpest
280/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.