Författningsändringsregister: 2014

28/2014
Lag om stödjande av landsbygdens utveckling
27/2014
Lag om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden
26/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om luftfart
22/2014
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
21/2014
Lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
20/2014
Lag om upphävande av lagen om en social- och hälsovårdsberättelse
19/2014
Lag om upphävande av lagen om avgivande av en berättelse om utvecklingssamarbetet till riksdagen
15/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur inom systemet med nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen år 2014
14/2014
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2014
13/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014
9/2014
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
8/2014
Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
7/2014
Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
6/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll
5/2014
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
4/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
3/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2014
2/2014
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014
1/2014
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.