Författningsändringsregister: 2014

279/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om reklam, annan säljfrämjande verksamhet och produktinformation som gäller starka alkoholdrycker
276/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Azerbajdzjan om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
275/2014
Lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
274/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
269/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Förenande Arabemiraten om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
268/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
255/2014
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
253/2014
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
252/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
249/2014
Statsrådets förordning  om bekämpning av oljeskador
248/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2014
246/2014
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
243/2014
Statsrådets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2013
242/2014
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2014
241/2014
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2013   
240/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2014 för biodling enligt antalet bisamhällen
236/2014
Finansministeriets förordning om fondprospekt
235/2014
Finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder
234/2014
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland
233/2014
Finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som ska lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.