Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

232/2014
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet
231/2014
Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport
230/2014
Finansministeriets förordning om skyldigheterna för förvaringsinstitut för alternativa investeringsfonder
229/2014
Finansministeriets förordning om ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder
228/2014
Finansministeriets förordning om faktablad för alternativa investeringsfonder
227/2014
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut
226/2014
Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder
224/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
221/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd
218/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna
217/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
215/2014
Miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland
214/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland
210/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för numismatiken
209/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kuopio stad och Maaninka kommun
208/2014
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
207/2014
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda beslut av statsrådet i ärenden som gäller export- och transiteringstillstånd för försvarsmateriel
205/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
204/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Kalevalaparken
203/2014
Statsrådets förordning om inrättande av naturskyddsområden inom vissa statsägda områden i Suomussalmi och Puolanka kommuner
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.