Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

202/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
200/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Lettlands anslutning
199/2014
Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och annan yrkesskicklighet för fordonsbesiktningspersonal
198/2014
Kommunikationsministeriets förordning om kvalitetsledningssystem för fordonsbesiktningsverksamhet och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället
195/2014
Statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten
162/2014
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
161/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina
160/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2014 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
159/2014
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
156/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
155/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
154/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
153/2014
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid valet till Europaparlamentet 2014
148/2014
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
142/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter
140/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
136/2014
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa offentliga rättsbiträden och allmänna intressebevakare vid de statliga rättshjälpsbyråerna
135/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
134/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
132/2014
Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.