Författningsändringsregister: 2014

1425/2014
Lag om systemet med Flegtlicenser
1423/2014
Lag om stöd för nyskiften
1419/2014
Lag om extra pension för idrottsutövare
1397/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2015
1393/2014
Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1392/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna
1391/2014
Lantmäteriverkets arbetsordning
1390/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2015
1389/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2015 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1387/2014
Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning
1384/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
1382/2014
Justitieministeriets förordning om anmälan till handelsregistret om skuldsaneringsärenden
1378/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1377/2014
Statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1369/2014
Lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1360/2014
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare
1354/2014
Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
1350/2014
Lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller
1347/2014
Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen
1328/2014
Lag om jämställdhetsombudsmannen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.