Författningsändringsregister: 2014

1327/2014
Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
1326/2014
Lag om diskrimineringsombudsmannen
1325/2014
Diskrimineringslag
1301/2014
Socialvårdslag
1300/2014
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1299/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Zambias regering om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia
1298/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Kenyas regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Kenya
1297/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till utveckling av informationssamhällssektorn i Tanzania
1296/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och minskad fattigdom
1295/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias reformprogram för den offentliga ekonomiförvaltningen
1294/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2015
1293/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer
1289/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd
1287/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1286/2014
Finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner
1285/2014
Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
1284/2014
Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem
1282/2014
Statsbudgeten för 2015
1281/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden
1279/2014
Statsrådets förordning om betalning år 2015 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.