Författningsändringsregister: 2014

1245/2014
Statsrådets förordning om audiovisuella tjänster
1244/2014
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
1242/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1241/2014
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
1240/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om finländskt stöd till den palestinska myndigheten via Me´canisme Palestino-Europee´n de Gestion et d’Aide Socio-e´conomique-mekanismens program Support to East Jerusalem Hospitals mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten
1238/2014
Lag om vikariehjälp för renskötare
1220/2014
Lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
1213/2014
Lag om upphävande av lagen om privata allmänna hamnar och lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter
1212/2014
Lag om försök med skrotningspremie för fordon
1210/2014
Lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt
1202/2014
Lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond
1197/2014
Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
1196/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
1195/2014
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet
1194/2014
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
1188/2014
Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
1175/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lagen om ändring av containerlagen
1174/2014
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
1170/2014
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
1168/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.