Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

104/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd av investeringar
103/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
75/2014
Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden
71/2014
Inrikesministeriets förordning om ersättning av statsmedel till utomstående som deltar i en konfrontation
70/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
69/2014
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014
67/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
66/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd
65/2014
Statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
64/2014
Statsrådets förordning om delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
63/2014
Statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
61/2014
Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
57/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
56/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter
54/2014
Statsrådets förordning om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
49/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2014
48/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Tove Jansson
45/2014
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014
44/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2014
43/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Myanmar om omstrukturering av Myanmars skulder
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.