Författningsändringsregister: 2014

1019/2014
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2015
1018/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1017/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av vapenhandelsfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1016/2014
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1015/2014
Statsrådets förordning om måttenheter
1014/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 36 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
1013/2014
Statsrådets förordning om utgången av ansökningstiden för strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
1011/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter samt sammansatta produkter där mjölkbaserade produkter ingår som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1010/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade
1006/2014
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2014 av inkomster som erhållits av renskötsel
1002/2014
Lag om upphävande av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
1001/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
1000/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utfärdande av offentliga intyg över uppfyllda kriterier för förflyttning av djur och animaliska produkter
999/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om samarbete i Mekongregionens energi- och miljöpartnerskapsprojekt med Demokratiska folkrepubliken Laos regering
997/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan
995/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete
991/2014
Lag om upphävande av lagen om lästavgift
990/2014
Lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och om indragning av konsumentforskningscentralen
989/2014
Lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry
987/2014
Lag om säkerhetsskydd i statsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.