1113/2014

Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internat-ionella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Kommunikationsministeriet
Ikraftträdande: 01.01.2015
OBS: FördrS 104/2014

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.