Författningsändringsregister: 2013

873/2013
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2014 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
872/2013
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
871/2013
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2014
870/2013
Lag om Energimyndigheten
869/2013
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2013
868/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
867/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
866/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
865/2013
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2014
864/2013
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
863/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tiden för anmälan av uppgifter om privat lagring
862/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa kontrollåtgärder till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
861/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
860/2013
Finansministeriets förordning om upphävande av finansministeriets förordning om bestämmande av uppgifter som hör till förande av register över förmyndarärenden
859/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
858/2013
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2013 samt om förfallodagar för skogsvårdsavgift och fastighetsskatten för 2014
857/2013
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
855/2013
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2014
853/2013
Statsrådets förordning om kostnader i samband med interventionslagring av produkter och om kontroll av tillverkare
852/2013
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2013 av inkomster som erhållits av renskötsel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.