Författningsändringsregister: 2013

1019/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1018/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1015/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1012/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1011/2013
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av restriktionsområden för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros och renibakterios hos fiskar
1010/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar
1009/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
1008/2013
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att bekämpa spridning av varroatos hos bin
1006/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1005/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur
1004/2013
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1003/2013
Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016
1002/2013
Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016
1001/2013
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016
1000/2013
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
998/2013
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
997/2013
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
996/2013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet
995/2013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet med Amerikas förenta stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete
994/2013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Niue om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.