Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Författningsändringsregister: 2013

Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

1331/2013
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1330/2013
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1329/2013
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1328/2013
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarations-service för småarbetsgivare
1327/2013
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2014
1326/2013
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1323/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2014 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1322/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1321/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1320/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog
1319/2013
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1318/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1317/2013
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
1313/2013
Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
1309/2013
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke
1308/2013
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog
1306/2013
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1295/2013
Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering
1287/2013
Lag om elev- och studerandevård
1286/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
Författningsändringar i nummerordning

1331 - 1286 1285 - 1136 1130 - 1102 1101 - 1056 1055 - 1020 1019 - 994 968 - 874 873 - 852 849 - 826 824 - 758 ...9 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.