Författningsändringsregister: 2012

Författningsändringar i nummerordning

1092 - 1059 1058 - 1024 1022 - 952 951 - 858 856 - 832 831 - 807 806 - 735 734 - 691 688 - 633 632 - 588 ...35 - 1

1092/2012
Finansministeriets förordning Om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1090/2012
Skatteförvaltningens beslut om uträkning av samfundsränta
1089/2012
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1086/2012
Kommunikationsministeriets förordning om praktik i uppgifter som trafiklärare och förarprövare
1080/2012
Lag om besvärsnämnden för studiestöd
1077/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2013
1076/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2013
1075/2012
Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram
1074/2012
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1073/2012
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1071/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1070/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1069/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
1067/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1066/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer
1065/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
1063/2012
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
1061/2012
Statsrådets förordning om Tullens organisation
1060/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1059/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
Författningsändringar i nummerordning

1092 - 1059 1058 - 1024 1022 - 952 951 - 858 856 - 832 831 - 807 806 - 735 734 - 691 688 - 633 632 - 588 ...35 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.