1192/2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 01.01.2012; 8 § giltig 31.12.2012 t.o.m.; 5 § 1 mom. tillämpas 1.1.2013 fr.o.m. (F 186/2012)
OBS: Innehåller bilagor 1–3; Förblivit i kraft, Se L 441/2013 118 §; senare upphäv., Se L 521/2015

Författningar som upphävs

Ändringar

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Oikaisut/Rättelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.