Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Författningsändringsregister: 2011

1577/2011
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1576/2011
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
1572/2011
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013
1571/2011
Statsrådets förordning om gruvsäkerheten
1567/2011
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
1566/2011
Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken
1563/2011
Lag om växtskyddsmedel
1560/2011
Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden
1554/2011
Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden
1552/2011
Beredskapslag
1551/2011
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1547/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1546/2011
Statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1543/2011
Lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1542/2011
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2012
1541/2011
Skatteförvaltningens arbetsordning
1540/2011
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur
1539/2011
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1538/2011
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2012
1537/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.