Författningsändringsregister: 2010

1293/2010
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken
1292/2010
Statsrådets förordning om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter
1291/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2011 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1288/2010
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1284/2010
Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
1266/2010
Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket
1261/2010
Lag om Säkerhets- och kemikalieverket
1258/2010
Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi
1257/2010
Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
1242/2010
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om besiktning av fartyg
1241/2010
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1239/2010
Lag om temporärt tryggande av de statliga farledstjänsterna
1238/2010
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1237/2010
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1234/2010
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog
1233/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1222/2010
Kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1221/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden
1220/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
1219/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.