Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Författningsändringsregister: 2010

1422/2010
Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
1421/2010
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
1419/2010
Skatteförvaltningens arbetsordning
1418/2010
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1409/2010
Lag om inkomstskatteskalan för 2011
1408/2010
Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
1404/2010
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1398/2010
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1397/2010
Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1396/2010
Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1395/2010
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1394/2010
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2011
1386/2010
Lag om främjande av integration
1382/2010
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1381/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken
1379/2010
Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
1376/2010
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1375/2010
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
1374/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2011
1373/2010
Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.