Författningsändringsregister: 2008

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

1155/2008
Skatteförfaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
1154/2008
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1153/2008
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
1150/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1149/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1148/2008
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1146/2008
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Tekes
1142/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1136/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittis och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1133/2008
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
1128/2008
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1127/2008
Social- och hälsovårdministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1126/2008
Försvarsministeriets förordning om förbindelsetider och förbindelseersättningar
1125/2008
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i lagen om Försvarshögskolan
1124/2008
Statsrådets förordning om Försvarshögskolan
1121/2008
Lag om Försvarshögskolan
1120/2008
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1119/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1118/2008
Statsrådets förordning om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
1115/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2009 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1115 1114 - 1057 1056 - 1011 1010 - 942 941 - 871 868 - 826 825 - 780 779 - 741 736 - 703 699 - 662 ...18 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.