Författningsändringsregister: 2006

1423/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
1422/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden
1418/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet
1414/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften.
1413/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år
1412/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1411/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1410/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1409/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1408/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
1407/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1406/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
1405/2006
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
1404/2006
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1401/2006
Strukturfondslag
1399/2006
Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt
1398/2006
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1396/2006
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1395/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1394/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.