Författningsändringsregister: 2006

1338/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1336/2006
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1335/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1334/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2007
1333/2006
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1316/2006
Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1299/2006
Lag om besvärsnämnden för social trygghet
1297/2006
Lag om statens pensionsfond
1296/2006
Lag om införande av lagen om statens pensioner
1295/2006
Lag om statens pensioner
1291/2006
Lag om införande av lagen om sjömanspensioner
1290/2006
Lag om sjömanspensioner
1281/2006
Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1280/2006
Lag om pension för lantbruksföretagare
1273/2006
Lag om införande av lagen om pension för företagare
1272/2006
Lag om pension för företagare
1266/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter
1265/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1262/2006
Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1259/2006
Lag om växtskyddsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.