Författningsändringsregister: 2006

1246/2006
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1245/2006
Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverkets uppbär avfift
1244/2006
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
1243/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten
1242/2006
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
1241/2006
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1237/2006
Lag om assisterad befruktning
1236/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1235/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1234/2006
Statsrådets förordning om fastställande år 2007 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1233/2006
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1232/2006
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1217/2006
Lag om inkomstskatteskalan för 2007
1215/2006
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2007
1214/2006
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1212/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
1209/2006
Lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden
1208/2006
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1207/2006
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1206/2006
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.