Författningsändringsregister: 2006

1205/2006
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1204/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1203/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
1202/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1201/2006
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1200/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1199/2006
Finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1198/2006
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1197/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1193/2006
Statsbudgeten för 2007
1192/2006
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007
1191/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1189/2006
III tilläggsbudgeten för 2006
1187/2006
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1183/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1182/2006
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Fångvårdsväsendet
1179/2006
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1178/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
1177/2006
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
1176/2006
Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.