Författningsändringsregister: 2006

1136/2006
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1135/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1134/2006
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1130/2006
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007
1114/2006
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
1113/2006
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1111/2006
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1110/2006
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1106/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar
1105/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder
1104/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2007 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2007
1096/2006
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1083/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
1082/2006
Lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas
1079/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på verksamheten vid hästseminstationer
1078/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1077/2006
Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande
1076/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1075/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1074/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.