Författningsändringsregister: 2006

1460/2006
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
1456/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
1455/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1454/2006
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
1452/2006
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
1451/2006
Statsrådets förordning om upphävning av skogsskatteförordningen
1448/2006
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1447/2006
Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1443/2006
Lag om stöd för utveckling av landsbygden
1440/2006
Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1438/2006
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
1437/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1436/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Bulgarien och Rumänien
1435/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1434/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliska ursprung
1433/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1432/2006
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1429/2006
Lag om transport av djur
1428/2006
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1427/2006
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.