Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

1245/2005
Lag om Luftfartsverket
1243/2005
Statsrådets förordning om militär luftfart
1242/2005
Luftfartslag
1241/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1240/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1238/2005
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1233/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1232/2005
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
1231/2005
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
1230/2005
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1229/2005
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1228/2005
Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1226/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
1214/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av uppgifter om oavsiktlig fångst av valar vid fiske
1213/2005
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1209/2005
Statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1207/2005
Statsrådets förordning om samarbetet mellan Statskontoret och myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid ersättning av brottsskador
1204/2005
Brottsskadelag
1197/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
1195/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2006
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.