Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

1192/2005
Statsrådets förordning om museer
1188/2005
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1186/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1184/2005
Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1183/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier för statens affärsverk och delägare i ett företag år 2006
1176/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan
1175/2005
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1174/2005
Arbetsordning för utrikesministeriet
1173/2005
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1171/2005
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
1169/2005
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2005
1168/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
1167/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
1157/2005
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1156/2005
Lag om upphävande av vissa bestämmelser som hänför sig till nettoinkomsten av skogsbruk
1142/2005
Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
1141/2005
Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen
1140/2005
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2006
1139/2005
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt
1127/2005
Lag om inkomstskatteskalan för 2006
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.