Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

1287/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter
1286/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1285/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1283/2005
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1282/2005
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1280/2005
Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1279/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1278/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1277/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1276/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1275/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tjänstetecken för Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare
1273/2005
Statsrådets förordning om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1272/2005
Statsrådets förordning om delegationen för personskadeärenden
1271/2005
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1268/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsyn över privat socialservice
1250/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1249/2005
Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken
1248/2005
Statsrådets förordning om Luftfartsförvaltningen
1247/2005
Lag om Luftfartsförvaltningen
1246/2005
Statsrådets förordning om Luftfartsverket
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.