Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...790 - 749 747 - 708 706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 ...30 - 2

564/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
563/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om kvalitetskraven på maltkorn i stödet för maltkorn som utbetalas som nationellt stöd för växtodling skördåret 2000/2001
562/2001
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter från uppföljningen av systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet
560/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rotticka
559/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 23 § 2 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
558/2001
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
556/2001
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
554/2001
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
553/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lön som ligger till grund för förtjänstdelen i vuxenutbildningsstödet
544/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och i den därtill anslutna driftöverenskommelsen
543/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
541/2001
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
540/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
521/2001
Lag om upphävande av lagen om villkorligt straff
519/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter
515/2001
Statsrådets förordning om tillämpning av 69 och 70 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
514/2001
Statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+
510/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
509/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
508/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...790 - 749 747 - 708 706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.