Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...747 - 708 706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 ...30 - 2

507/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
505/2001
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2001/2002
504/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskraven på maltkorn i tilläggsstödet för maltkorn som utbetalas som nationellt stöd för växtodling skördeåret 2000/2001
503/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Jakobstads stad och Larsmo kommun
501/2001
Utrikesministeriets förordning om befrielse från viseringsplikt för rumänska medborgare med diplomat- eller tjänstepass
500/2001
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
499/2001
Inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av täckoperationer samt bevisprovokation genom köp
498/2001
Statsrådets förordning om omvandling av kvantiteten lagrade skogsbär och skogssvampar så att den motsvarar färska bär och svampar
496/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall
493/2001
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
492/2001
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
491/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
490/2001
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
488/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
487/2001
Justitieministeriets arbetsordning
486/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
485/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
482/2001
Inrikesministeriets förordning om polisens uniform
477/2001
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
474/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstansser vid köttbesiktning
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...747 - 708 706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.