Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 ...30 - 2

473/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2001
472/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av temporärt stöd på A- och B-områden under 2001
471/2001
Finansministeriets förordning om Aino Acktés och operans jubileumsmynt
470/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
469/2001
Statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd från gemenskapen
466/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
465/2001
Lag om ikrafttrände av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen angående indrivning av undergållsbidrag
464/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
461/2001
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
460/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Konnevesi och Laukaa kommuner
457/2001
Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
456/2001
Lag om folkpensionsindex
451/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i slakterier och styckningsanläggningar
438/2001
Undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
437/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
435/2001
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
433/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
432/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kompensationsstöd för 1999 års bidrag per tacka samt för 2000 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
430/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om säkerhetsförslutare på emballage för en farlig kemikalie och om en varningssymbol för synskadade
429/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för fiske efter strömming och vassbuk för fartyg under finsk flagg eller för fartyg registrerade i Finland
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...706 - 652 651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.