Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 ...30 - 2

428/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om Internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) samt den därtill anslutna driftöverenskommelsen
422/2001
Lag om statliga exportgarantier
419/2001
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
409/2001
Lag om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
408/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2001 och om avtalsperioderna för dessa avtal
407/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket år 2001
406/2001
Handels- och industriministeriets förordning om formuläret för hemförsäljningshandling
404/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av extensifieringsersättningen och extensifieringsersättningen för mjölkkor i bergsområden för 2000 samt slutdelen av slaktbidraget och av tilläggsstödet för 2000
403/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
402/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de granskningkrav som gäller getruta
401/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter
400/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansieringsstöd enligt skoltlagen
399/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbeten som med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk skall utföras för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
393/2001
Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar
391/2001
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av några naturskyddsområden i Södra Finland
386/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av VHS-, IHN- och ISA-sjuka hos fisk
385/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd som baserar sig på odlingsarealen och av husdjursstöd vilka betalas 2001
373/2001
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2001
372/2001
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001
371/2001
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...651 - 609 604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.