Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 ...30 - 2

361/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
360/2001
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
359/2001
Arbetsministeriets förordning om vård av ungskog som genomförs som sysselsättningsarbete
358/2001
Inrikesministeriets förordning om nödcentralers vid nödcentralsverket avgiftsbelagda prestationer
357/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
356/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förvärv och försäljning av mark för syften enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
355/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
351/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tilläggsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna till den nordiska överenskommelsen om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
349/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av produktionsstöd för spånadslin och hampa för år 2000
345/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europarådets konvention om utlänningars deltagande i samhällslivet på lokal nivå och av lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
343/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
342/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid handel med djur och varor på den inre marknaden
340/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
339/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag 2001
335/2001
Statsrådets förordning om delegationen för internationella investeringar och multinationella företag
334/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
333/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
332/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2001
326/2001
Lag om upphävande av 19 kap. 10 § och 22 kap. 5 § kyrkolagen
325/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av dikobidraget för 2000, det slutliga tjurbidraget och bidraget för stutar för 2000, slutdelen av tackbidraget för 2000 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2000
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...604 - 565 564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.