Författningsändringsregister: 2001

30/2001
Finansministeriets förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av VM i skidåkning i Lahtis
25/2001
Republikens presidents förordning om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet
24/2001
Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
18/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning av samfundsskatten som tillämpas för skattetagargrupperna 2001
17/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land
16/2001
Handels- och industriministeriets förordning om prissättningen av handels- och industriministeriets samt TE-centralernas avgiftsbelagda utvecklingstjänster
14/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
13/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
12/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2001
11/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
10/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
8/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
5/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge
3/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
2/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.