Författningsändringsregister: 2001

277/2001
Arbetsordning för statsrådets kansli
275/2001
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
274/2001
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000
273/2001
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
272/2001
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
270/2001
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2000
265/2001
Statsrådets förordning om justitieministeriet
262/2001
Finansministeriets förordning om förvaltning av aktier, andelsbevis och andra värdepapper som ägs av staten
259/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av skjutvapenlagen
258/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av utlänningslagen
257/2001
Statsrådets förordning om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna
255/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillämpningen av beräkningsgrunderna för pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare och beräkning av koefficienten c som används i dessa
253/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
244/2001
Företags- och organisationsdatalag
235/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer
231/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2001
230/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
225/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 § renskötsellagen
220/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
219/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food-trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.