Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

218/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
216/2001
Undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
214/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt om tillämpningen av fördraget
213/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 2 och 6 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt om tillämpningen av fördraget
212/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Sysmä kommun
211/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä stad
210/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Eno kommun
209/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Orimattila kommun
208/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Vasa stad
207/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ilomants kommun
206/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Hollola kommun
205/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Lappo stad
204/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor
203/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors bokslut
202/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
200/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
197/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
189/2001
Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
187/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
184/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagar om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.