Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

177/2001
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut av statsrådet
176/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansieringsstödet för renhushållning och naturnäringar
175/2001
Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
174/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
173/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om laboratorier som utför kontrollundersökningar av hushållsvatten
172/2001
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
171/2001
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
169/2001
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2001
166/2001
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
163/2001
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol
159/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av ansökan om investeringsstöd gällande broiler- och kalkonskötsel
156/2001
Statsrådets förordning om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
150/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
149/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2001
148/2001
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Islamilainen Dawa-yhteisö i registret över religionssamfund
146/2001
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
145/2001
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
143/2001
Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
136/2001
Lag om Fångvårdens utbildningscentral
135/2001
Lag om förvaltning av straffverkställighet
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.