Författningsändringsregister: 2001

1417/2001
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1416/2001
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1415/2001
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1411/2001
Statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1406/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1405/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1403/2001
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1401/2001
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1400/2001
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten
1388/2001
Lag om skatt för titlar
1383/2001
Lag om företagshälsovård
1378/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1376/2001
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1374/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat
1370/2001
Statsrådets förordning om avgift för beslut som gäller exporttillstånd för försvarsmateriel och som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde
1369/2001
Försvarsministeriets arbetsordning
1368/2001
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
1364/2001
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1363/2001
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden
1362/2001
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som gäller Europeiska gemenskapens miljömärke

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.