Författningsändringsregister: 2001

1361/2001
Statsrådets förordning om avgifter för penningspelstillstånd och om storleken av avgifterna
1359/2001
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om sysselsättningsvillkor
1358/2001
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
1348/2001
Inrikesministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamhet
1347/2001
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1345/2001
Statsrådets förordning om lotterier
1343/2001
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2002
1342/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1340/2001
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2001
1339/2001
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2002
1338/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittes och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1336/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1333/2001
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1332/2001
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1330/2001
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1329/2001
Undervisningsministeriets förordning om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina
1328/2001
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för den slutliga utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2000 och för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2001 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1325/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis som betalas 2001
1324/2001
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1323/2001
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.