Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

133/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
132/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2001
131/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hänför sig till lagstiftningen om landsbygdsnäringarnas finansiering
130/2001
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
119/2001
Lag om vattentjänster
118/2001
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
116/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller
114/2001
Statsrådets förordning om den högsta räntan för ägarbostadsaravalån som beviljats åren 1991-1995
111/2001
Statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
108/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
106/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V och tillägg 3 till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
105/2001
Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstgörare och reseersättningar i stället för fria resor
101/2001
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
100/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
99/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård
98/2001
Statsrådets förordning om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
97/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
95/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2000
94/2001
Statsrådets förordning om Livsmedelsdelegationen
89/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.