Författningsändringsregister: 2001

1295/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1294/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1291/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1290/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1289/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1288/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Mosambiks regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
1286/2001
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1280/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
1279/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1268/2001
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1267/2001
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1261/2001
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2002
1260/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1257/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygds näringarnas besvärsnämnds prestationer
1256/2001
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
1246/2001
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk och behörig skatterättelsenämnd då en kommun övergår till ett annat skatteverks tjänsteområde
1245/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1243/2001
Lag om skatteskalorna för 2002
1238/2001
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1237/2001
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.