Författningsändringsregister: 2001

1234/2001
Statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer
1230/2001
Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1225/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om avrundning av det produktionsstöd för mjölk som betalas för 2001 i fråga om betalningar i eurobelopp
1224/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd gällande broiler- och kalkonskötsel
1219/2001
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2000
1218/2001
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2001
1214/2001
Lag om bildande av räddningsområden
1213/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1212/2001
Justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende
1211/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
1206/2001
Lag om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1205/2001
Lag om veterinärmedicinska skadenämnden
1204/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2001
1203/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
1202/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyddsinformationsblad
1201/2001
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1200/2001
Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1199/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1198/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1197/2001
Statsrådets förordning om den årliga justeringen av annuiteten för ägarbostadsaravalån som beviljats före den 1 januari 1996

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.