Författningsändringsregister: 2001

1117/2001
Lag om förbud mot vissa avkodningssystem
1115/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livsmedelshygienisk kompetens som skall krävas av personer som arbetar i livsmedelslokaler och om testning av kompetensen (hygienkompetensförordningen)
1108/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1107/2001
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2002
1105/2001
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1104/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2002
1103/2001
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1102/2001
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1100/2001
Statsrådets förordning om Institutet för Ryssland och Östeuropa
1098/2001
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1097/2001
Skattestyrelsens beslut om det minsta beloppet som skall betalas som förskottsåterbäring
1096/2001
Skattestyrelsens beslut om utelämnande av efterbeskattning vid mervärdesbeskattningen
1095/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1094/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1092/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket
1091/2001
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1090/2001
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod
1089/2001
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1088/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
1087/2001
Inrikesministeriets förordning om stoppande av fortskaffningsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.