Författningsändringsregister: 2001

1086/2001
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1083/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1082/2001
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1081/2001
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1078/2001
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1077/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar (lagerförordning)
1075/2001
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1064/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1063/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1057/2001
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2002
1056/2001
Lag om penningautomatunderstöd
1055/2001
Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1054/2001
Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1047/2001
Lotterilag
1044/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2002 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1039/2001
Lag om personregister för arbetarskyddet
1027/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1024/2001
Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen
1023/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1022/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.