Författningsändringsregister: 2000

1307/2000
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2001
1306/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1305/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001
1303/2000
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1302/2000
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1300/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
1299/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
1297/2000
Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider
1296/2000
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2001
1295/2000
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1291/2000
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
1290/2000
Statsrådets förordning om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1289/2000
Statsrådets förordning om samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn
1288/2000
Statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1287/2000
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2001 och 2002
1284/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
1276/2000
Lag om vuxenutbildningsförmåner
1275/2000
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1272/2000
Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1271/2000
Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.