Författningsändringsregister: 1998

Författningsändringar i nummerordning

1229 - 1177 1176 - 1096 1095 - 1063 1058 - 1011 1010 - 957 956 - 898 897 - 862 860 - 811 810 - 778 774 - 745 ...27 - 1

1229/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1228/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1227/1998
Förordning om skogsvårdsföreningar
1221/1998
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998
1220/1998
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998
1219/1998
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1998
1218/1998
Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998 års odlade rågareal
1217/1998
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998 års skördeskador
1216/1998
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan
1214/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1202/1998
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier
1201/1998
Undervisningsministeriets beslut om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
1200/1998
Statsrådets beslut om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet
1197/1998
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
1191/1998
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
1183/1998
Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare
1180/1998
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1999 års arbetslöshetsförsäkringspremier
1179/1998
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
1178/1998
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1177/1998
Förordning om miljöförsäkringsnämnden
Författningsändringar i nummerordning

1229 - 1177 1176 - 1096 1095 - 1063 1058 - 1011 1010 - 957 956 - 898 897 - 862 860 - 811 810 - 778 774 - 745 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.